over Juist in Balans coaching

Stress- en burn-outcoaching

Langdurige overbelasting put je uit en ontregelt jouw stress- en immuunsysteem. Wil je dit voorgoed achter je laten en heb je hulp nodig? Met onze stress- en burn-outcoaching methode helpt onze professionele CSR-coach jouw je balans weer terug te vinden in fysieke en mentale gezondheid.

Signalen van stress- of burn-outklachten

Heb jij een of meerdere kenmerken van:

  • Slecht slapen
  • Veel piekeren
  • Vaak hoofdpijn
  • Snel geïrriteerd 

Dit kunnen signalen zijn van stress of burn-out.  Andere kenmerken zijn concentratieproblemen of moeite hebben met nee zeggen. Heb je last van extreme stress of houdt deze te lang aan dan kan het zijn dat je lichaam niet herstelt. Je lichaam werkt harder dan het eigenlijk kan en er vindt geen ontspanning plaats. Dit kan leiden tot lichamelijke klachten, overspannenheid of zelfs tot een burn-out. 

 

Doorlopende overbelasting

De klachten die horen bij overspanning en burn-out ontstaan niet van de ene op de andere dag. Het is de situatie van een langdurig en progressief proces van mentale en fysieke uitputting. Tijdens dit roofbouwproces krijg je steeds meer lichamelijke en psychische klachten.  Meestal wordt dit veroorzaakt door een combinatie van verschillende factoren. Dit kan te maken hebben met je privésituatie, je werksituatie, psychische en/of fysieke conditie. Ook je leefstijl kan hierin een rol spelen. Hoe langer de uitputting duurt, des te erger worden de klachten. Op een gegeven moment helpt alleen rust nemen niet meer. Dan noemen we het overspanning of burn-out. De chronische alarmtoestand heeft tot lichamelijke ontregelingen geleid. Je herstelt pas als de vicieuze cirkel van ontregeling wordt doorbroken en gekeerd.

Herstellen van stress - en of burn-outklachten

De CSR methode is een beproefde manier om aan de slag te gaan met klachten als overspannenheid of burn-out. Wij werken met deze coachmethode in 3 fases: 

  1. roofbouw stoppen en fysiek herstel;
  2. reserves aanvullen en zelfmanagement;
  3. re-integratie en conditieopbouw. 

Je start eerst met fysiek herstel en daarna met mentaal herstel. Met de CSR-methode pakken wij de stressklachten of burn-out psycho-biologisch aan. Je wordt gecoacht op drie niveaus: lichaam, gedrag en psyche. Met deze methode worden bij jou de effecten van chronische stress hersteld en stopt het roofbouwproces. Je leert wat er nodig is voor een duurzaam herstel. Ook het bevorderen en begeleiden van verantwoorde werkhervatting/re-integratie maakt onderdeel uit van onze aanpak.

Online vragenlijst stressklachten

Voor de eerste intake ontvang je een online vragenlijst over stressklachten. Deze vragenlijst meet of, en in welke mate er sprake is van stress gerelateerde problematiek. De lijst is inventariserend en diagnostisch bij het vermoeden van klachten rondom chronische stress en tevens een nulmeting. Op basis van de antwoorden en de scores kunnen we een eerste diagnose stellen.

Meer informatie over stress- en burn-outcoaching

Onze werkwijze is laagdrempelig, wij zijn makkelijk bereikbaar, toegankelijk, flexibel en resultaatgericht. Van ons geen bla-bla maar duidelijke en heldere taal. Geen enkel mens is hetzelfde en wij werken dan ook niet met standaard producten maar passen onze werkwijze aan op de vraag. Heb jij signalen van stress of burn-out? Neem vrijblijvend contact op. In een gratis kennismakingsgesprek bekijken we wat we voor je kunnen doen.