Werkgevers reintegratie

Re-integratie

Re-integratie bij langdurige ziekte

Bij arbeidsongeschiktheid of dreigend langdurig ziekteverzuim van je medewerker ben je als werkgever verplicht aan de re-integratie te werken. Re-integratie heeft als doel om de medewerker zo snel mogelijk, geheel of gedeeltelijk, weer aan het werk te krijgen. Krijg je als ondernemer met re-integratie te maken dan kan de begeleiding een belastende taak zijn. De Wet verbetering Poortwachter (WvP) legt een aantal verplichtingen op waaraan je als werkgever moet voldoen. Als ervaren casemanager nemen wij deze taken uit handen, jouw organisatie kunnen wij rondom verzuim volledig ontzorgen.

1e en 2e Spoortraject

Werkgevers en werknemers kunnen bij ons terecht voor ondersteuning en advies op het gebied van re-integratie 1e en 2e spoor. Leidinggevende of medewerker kunnen wij coachen of begeleiden. Waar nodig adviseren wij of nemen wij het volledige 1e en en 2e spoortraject over.  


Wet verbetering Poortwachter

Als werkgever is het verplicht te voldoen aan de WvP. Wij ondersteunen door middel van het bewaken van de WvP. Klanten ontzorgen we door, met onze kennis en adviezen, het verzuim te beperken en herstel te bevorderen.


Inzet bedrijfsarts 

Wij adviseren vanuit de WvP de inzet van de bedrijfsarts of andere instanties, zoals bedrijfsmaatschappelijk werk. De inhoud van ondersteuning is afhankelijk van de situatie en de behoefte van zowel werknemer als werkgever.  Wij leveren dan ook maatwerk.

re-integratie