Werkgevers reintegratie

Re-integratie 2e spoor

Re-integratie 2e spoor is gericht op werkhervatting buiten de eigen organisatie. Blijkt tijdens het 1e spoor dat de zieke werknemer niet terug kan in de huidige functie en is er ook geen ander passend werk, dan ben je als werkgever verplicht het 2e spoor op te starten. Vaak is het de arbeidsdeskundige of bedrijfsarts die dit aangeeft. De re-integratiecoach van Juist in Balans kan het 2e spoortraject uitvoeren.

Ondersteuning spoor 2

De werknemer krijgt ondersteuning van onze coach bij het zoeken naar een passende functie buiten de eigen organisatie. Een spoor-2-traject beginnen we met een uitgebreid intakegesprek. Op basis van dit gesprek stellen we een realistisch actieplan op. Hierin verwoorden we wat de werknemer kan, zijn opleiding en werkverleden, welke passende functies en branches zijn belangstelling hebben in welke regio en of er opleidingen nodig zijn. Achten we een opleiding nodig om kansen te vergroten dan leggen we dit voor aan de werkgever. De regelmatige rapportages die we maken zijn conform de wet Poortwachter. 

Afhankelijk van de wensen, kan het 2e spoor voor 3,6, of 12 maanden afgesproken worden. 

Onderdelen van het 2e  Spoortraject zijn onder andere:

  • Een TMA TalentenAnalyse.
  • Vaststellen van het persoonsprofiel.
  • Vaststellen zoekprofiel.
  • Sollicitatietraining: we besteden aandacht aan het zoeken van vacatures, het maken van een relevant cv, een sollicitatiebrief en voorbereiding op een sollicitatiegesprek.
  • Scholing: In bepaalde gevallen kan een scholing nodig zijn om een passende functie te verkrijgen.
  • Jobhunting, detachering of proefplaatsing.

Verwerking van verlies

Verlies van werk als gevolg van ziekte of een ongeluk is ingrijpend en kan verdrietig en teleurstellend zijn. Wennen aan de situatie, er mee leren omgaan is onderdeel van het proces. Tijdens tweewekelijkse coachgesprekken besteden we aandacht aan de verwerking hiervan en helpen we de medewerker nieuwe doelen te stellen en weer andere mogelijkheden te ontdekken.

 

Meer informatie over 2e spoor

Meer weten over de wijze waarop wij 1e of 2e spoor vormgeven? In een vrijblijvend kennismakingsgesprek lichten wij graag onze werkwijze toe. Maak een afspraak via 06-83909757 of vraag direct een offerte aan.