Algemene leveringsvoorwaarden

De algemene leveringsvoorwaarden van Juist in Balans zijn van toepassing op alle coachsessies, workshops en trainingen.

  1. Individuele coachsessies en lessen kunnen 7 dagen van tevoren kosteloos afgezegd worden. Daarna wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
  2. Workshops en trainingen dienen binnen 7 dagen van tevoren afgemeld te worden. Daarna ben je verplicht om het volledige bedrag te betalen.
  3. Annulering wegens ziekte of andere omstandigheden is voor de deelnemer. Je mag iemand anders in jouw plaats laten deelnemen.
  4. Tot vijf dagen voor aanvang van de workshop of training behoudt de organisatie zich het recht voor om de workshop, bij te weinig deelname te annuleren. Je krijgt tijdig bericht.
  5. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn.
  6. Deelname is pas zeker indien de factuur vooraf betaald is.
  7. Annulering kan via mail of telefonisch.
  8. Juist in Balans is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever c.q. cliënt geleden schade tijdens de sessie, workshop of training.
  9. Offertes zijn maximaal 30 dagen geldig.