Werken met paarden

Voor persoonlijke of professionele ontwikkeling en groei

Bij individuele coachsessies, voor jouw persoonlijke of professionele ontwikkeling, zet ik regelmatig het paard als extra middel in.

Coaching met paarden

De individuele coachtrajecten bestaan uit gemiddeld 4 a 6 sessies, waarbij het paard als co-coach ingezet wordt. Tijdens het werken met paarden kan de deelnemer direct feedback ontvangen, wanneer hij of zij iets heeft veranderd in zijn/haar houding of gedrag. Experimenteren met houding of gedrag kunnen we ter plaatse uitproberen. De deelnemer krijgt dan de mogelijkheid om de opgedane ervaringen in de praktijk uit te proberen en neemt deze ervaring mee om het verder uit te werken binnen de privé of professionele setting.

De inzet van paarden is een interventie, die ik gebruik binnen mijn Effortless coachpraktijk. Het coachen doe ik niet alleen met paarden. De deelnemer krijgt zelf de mogelijkheid om te kiezen voor het coachen met of zonder paarden. Naast de inzet van paarden maak ik ook gebruik van een aantal andere interventies nl:

  • Mind eye power
  • Co active coaching
  • PMA
  • Caty Bayron
  • Hartcoherentie

Paardencoaching