Gelijkwaardige coachrelatie

Co-Active coaching is de basis van een coaching relatie, waarin de coach en de cliënt actief met elkaar samenwerken. Binnen Co-Active coaching is de relatie tussen coach en cliënt gelijkwaardig met als doel, het realiseren van de behoeften van de cliënt. Co-Active coaching helpt mensen resultaten te bereiken en hun leven blijvend te veranderen. Het coach model legt de nadruk op het bevorderen van gedrag en leerprocessen die leiden tot meer voldoening, een betere balans en een effectievere leefwijze. Co-Active coaching richt zich op de hele persoon en bereikt daarmee bijzondere resultaten.

Coaching berust op vier pijlers:

De cliënt is van nature, creatief, energiek en compleet

Cliënten hoeven niet ‘gerepareerd’ te worden en zijn heel goed in staat hun eigen antwoorden te vinden en te formuleren. Cliënten kunnen elke uitdaging aan. Dit principe is één van de hoekstenen van het Co-Active coaching model. De taak van de coach is om vragen te stellen, te luisteren en uit te nodigen tot ontdekking  in plaats van het geven van instructies en advies.

De cliënt wil een verandering realiseren en bepaalt de agenda

De agenda wordt bepaald door de cliënt en niet door de coach. De relatie is er volledig op gericht om de resultaten en doelen te behalen die de cliënt voor ogen heeft.  De coach heeft als taak om de agenda tijdens het coaching proces te bewaken.

De coach beweegt in het hier en nu

Co-Active coaching is gericht op de toekomst; we gaan niet proberen uitvoerige verklaringen te vinden voor het verleden. Er worden ontdekkingen gedaan in het moment, waarbij de beweging van wat er in elk moment plaatsvindt gevolgd wordt. De coach houdt de focus op het leerproces en de beweging van de cliënt.

Co-Active coaching beslaat het gehele leven van de cliënt

Alle delen van het leven van cliënten zoals: carrière, relaties, vrijetijdsbesteding, gezondheid, persoonlijke groei, financiën, familie, zijn verbonden aan elkaar. Al die aspecten kunnen aan bod komen bij het bereiken van de persoonlijke doelstellingen. Co-Active Coaching richt zich op de hele persoon en bereikt daarmee buitengewone resultaten.