zonsondergang reintegratie coaching

Investering in coaching en reintegratie

  • Het kennismakingsgesprek, is altijd gratis en vrijblijvend.
  • Bij een reïntegratietraject 1e en 2e spoor sturen wij voor aanvang een offerte. 
  • Ben jij werknemer en wil je persoonlijke coaching kijk dan eens of er mogelijkheden zijn bij jouw werkgever. De meeste werkgevers hebben een opleidingsbudget per werknemer. De kosten van cursussen en opleidingen zijn vaak hoger dan die van een coachingstraject. Zoek jij hulp bij loopbaanbegeleiding, burn-out preventie, het vergroten van je zelfvertrouwen of het omgaan met (werk)stress? Bespreek het met je werkgever en informeer naar het opleidingsbudget.
  • Via de arbodienst van je bedrijf: heb je werk gerelateerde klachten? Vraag gerust aan je werkgever om de kosten voor een coachtraject te vergoeden. Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten op zich te nemen in het kader van de Wet verbetering Poortwachter.
  • Heb je een eigen zaak, dan zijn de kosten aftrekbaar van de belasting.
  • De tarieven voor coaching zijn inclusief voorbereiding, tussentijdse ondersteuning en nazorg.
  • Ga je het coachingstraject zelf betalen en zijn de kosten belemmerend voor je, dan kijken we samen naar wat mogelijk is. Wij vinden het belangrijk dat coaching voor iedereen bereikbaar is.