Werkgevers reintegratie

Re-integratie 1e spoor

Werkhervatting bij de eigen werkgever

Is je werknemer ziek dan heb je als werkgever te maken met de Wet verbetering Poortwachter. Het betekent dat je verplicht bent het salaris door te betalen en verantwoordelijk bent voor re-integratie van de werknemer. De WvP verplicht je om gedurende twee jaar het loon tijdens ziekte door te betalen. Om het ziekteverzuim zo kort mogelijk te houden word van de werkgever verwacht dat deze samen met de werknemer een re-integratiettraject start. De Wet Poortwachter schrijft voor dat er een 1e spoortraject plaatsvindt eventueel gevolgd door een 2e spoor. Levert het 1e spoor, waarbij je de mogelijkheden op terugkeer bij de eigen werkgever onderzoekt, geen resultaat op dan volgt het 2e spoor.

Ondersteuning bij re-integratie 1e spoor

In het 1e spoor onderzoek je of er passend werk is voor je werknemer binnen jouw organisatie. Dit kan de huidige, eventueel aangepaste, functie zijn of een andere beschikbare functie. De verzuimbegeleiding 1e spoor is een onderdeel van het re-integratiedossier en kun je eventueel gelijktijdig met een 2e spoor inzetten. De casemanager verzuim van Juist in Balans kan geheel of gedeeltelijk de volgende taken overnemen.

 • Regie op de verzuimbegeleiding vanaf de 7e dag arbeidsongeschiktheid tot en met week 104. Dit is inclusief de WIA aanvraag en zorgdragen voor een goed digitaal dossier conform de WvP.
 • Het overleg met betrekking tot de re-integratie tussen werkgever, werknemer, arts, arbeidsdeskundige en andere interventiepartijen.
 • Het management adviseren over wijzigingen in sociale wet- en regelgeving op het gebied van re-integratie en verzuim.
 • Voeren van activerende/coachende gesprekken met de werknemer, sturen op (gedeeltelijke) werkhervatting;
 • Adviseren en ondersteunen van management en leidinggevenden.
 • Het adviseren en ondersteunen van de leidinggevende bij de gesprekken en het verloop van het verzuim.
 • Het geven van toelichting aan verzekeraars met betrekking tot de status van verzuimschadedossiers.
 • Analyse verzuim en adviesrol over verzuimbeleid en duurzame inzetbaarheid.

Wat levert ondersteuning van het 1e spoor op?

 • Uitvoering conform de Wet verbetering Poortwachter;
 • 100% Arbowet-proof;
 • Grip op verzuimkosten;
 • Een Casemanager als vast aanspreekpunt, vraagbaak en sparringpartner;
 • Besparing van kostbare tijd doordat alle werkzaamheden binnen het verzuimproces uit handen wordt genomen:
 • Als leidinggevende hou je tijd over om met andere zaken bezig te zijn. Wel blijf je eindverantwoordelijk voor de verzuimende medewerkers. 
Traumacoaching

Meer informatie re-integratie

Meer weten over de wijze waarop wij 1e of 2e spoor vormgeven? In een vrijblijvend kennismakingsgesprek lichten wij graag onze werkwijze toe. Maak een afspraak via 06-83909757 of vraag direct een offerte aan.